(, 03 – 04 2015.) 

 

02 2015 . – .

                             -

                            - « »

                           - .
03 2015 .

08-00 = 09-00 -

09-30 – 10-00 - . .

10-00 – 10-10 - .  

                            ( .)

10-10 -  10-25    

                        - (.)

10-25 -10-50   

                         « » (

                         – )

10-50 – 11-20 -

11-25 – 11-50 -

                        - ( )

                       - . (.)

11-50 – 11-55 -

12-00-13-00 -

13-30 – 17-00 -

                                – 2016 .

                             -
                             - .

                             - .

                            - 
                             - .
                             - .
                             - .

15-00 – 15-30 -

17-30 – 20-00   -

20-00 – 21-30   -

 
03 2015 .

08-00 – 09-00 -

09-30 – 11-00 - 

                              – 2016.

                              .

11-30 – 13-00 -

                              – 2016,

13-00 – 14-00   -

14-00                  -

                               .

14-30 – 20-00   -

20-00 – 22-00 -

05 2015 .  -
 .17.10.18

11.09.18
80
09.08.18
ͨ !
27.07.18
.
13.07.18
»